český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
iBiotec® Néolube® CT 20 AL Speciální přilnavé mazivo na řetězy
Last update: 2024/07/15 09:30

 

PENETRAČNÍ PŘILNAVÉ MAZIVO

STYK S POTRAVINAMI

Nízké nebo velmi vysoké rychlosti

Otevřené součásti

Extrémní tlak – Proti opotřebení

Odolné vůči odstředivé síle

Nepropouštějící vodu

Naprostá odolnost vůči vodě a páře

Zaručeně neobsahuje skleníkové fluorované uhlovodíky (HFC)

Nařízení 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

 

 

 

POPIS

Pěnivé mazivo s velmi vysokým indexem viskozity, s vynikajícími přilnavými a penetračními vlastnostmi.
Zvláště se doporučuje pro mazání veškerých typů řetězů: válečkových, s dlouhou roztečí typu API, s dutými nýty, Fleyerovy řetězy, a obecně veškerých otevřených mechanismů s pomalými nebo rychlými pohyby.
Složení tohoto přípravku umožňuje proniknout až k funkčním povrchům, které jsou obtížně přístupné, a snížit jejich opotřebování.
Je výborně odolný vůči vodě, slané vodě, teplé vodě, páře, a přitom zaručuje dobrou protikorozní ochranu.
Přípravek nepodléhá účinkům kapání nebo stříkání při provozu.
Vysoce neutrální a výborně chemicky inertní. Vysoce stabilní.
Umožňuje snižovat hluk vznikající chodem převodů válečkových řetězů, usnadňuje jejich montáž.
Umožňuje pravidelný chod převodů ozubenými řetězy, snižuje vibrace.

Pro dosažení nejlepších možných účinků je třeba aplikovat mazivo na řetězy na čisté povrchy, vyčištěné a odmaštěné. Použijte iBiotec NEUTRALÈNE V 200 ve spreji, který má současně silný čisticí a odmašťovací účinek a tím zajistí optimální působení maziva na řetězy.

 

Teplota při nepřetržitém provozu:
-30°C +140°C 


OBLASTI POUŽITÍ

Mazání převodových, manipulačních, zdvihacích řetězů. Zemědělské řetězy

Mazání otevřených mechanismů, ozubených kol, soukolí, pastorků, šneků.

Mechanické součástky vystavené stříkající vodě.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MAZACÍHO OLEJE

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Vzhled

vizuální

Tekoucí kapalina

-

Barva

Vizuální

Béžová

-

Zápach

Čichový vjem

lehký

-

Měrná hustota při 20°C

NF EN ISO 12,185

850

g/l

Typ tuhých maziv 

-

Perflon

-

Povaha základového oleje 

-

Polymer

-

Kinematická viskozita

Základový olej při 40 °C

Základový olej při 100°C

NF EN ISO 3104

 

1 100

1 000

 

mm2/s-1

mm2/s-1

Sulfátový popel

NF T 60,144

0,01

%

Kyselost (la)

EN 14104

Méně než 0,2

mg (KOH)/g

Bod vzplanutí v uzavřené nádobě

NF EN 22,719

190

°C

Bod samovznícení

ASTM E 659

Více než 250

°C

Bod mrznutí

ISO 3016

-35

°C

Nečistoty

Více než 25 µ

Více než 75 µ

Více než 125 µ

FTMS 791 3005

 

0

0

0

 

nb/ml

nb/ml

nb/ml

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Teploty použití

-

-30 +140

°C

Koroze měděného pásku po 24 h při 100 °C

ISO 2160

1a

kotace

Ztráta odpařováním 22 hod při 121 °C

ASTM D 972

Méně než -0,5

hmotn. %

Test SHELL se 4 kuličkami

Průměr opotřebení

Index svarového zatížení

 ISO 20.623 – ASTM D 2266

 

 

0,70

3500

 

mm

N

Test SRV 

ASTM D 5707

0,13

koeficient

Test bobtnání elastomerů         (variace rozměrů)

FTM 791

Méně než +0,8

%

Odstranění provozní hlučnosti

FAG MGG 11

  I 

klasifikace

Maximální přípustná rychlost 

-

 0,5

m/s-1

Odolnost vůči vymývání vodou        

při 80 °C   

ASTM 1264

nižší než 1  

%

Záběrový moment za studena při -20 °C

ASTM D 1478-63

10

N.cm

 

NÁVOD NA POUŽITÍ

Nebezpečný ve formě aerosolu. Dodržujte bezpečnostní opatření, bezpečnostní věty na obalu, viz bezpečnostní list. Striktně profesionální použití.

 

OBCHODNÍ OZNAČENÍ

 

Sprej 650 ml

 

 

Penetrační mazivo s vysokou viskozitou na ošetření povrchových kontaktů zubů-os-pouzder převodových zařízení. Všechny rychlosti. Nepropouštějící vodu. Extrémní tlak. Schváleno podle NSF H1. Difuzér DETECT BLUE(r), nelze oddělit ani rozmontovat. HACCP BRC8 IFS. Mazivo pro převodová zařízení, penetrační, proti opotřebení, extrémní tlak, schválený podle NSF H1 pro zemědělský a potravinářský průmysl. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí   

 

  

Penetrační mazivo s vysokou viskozitou na ošetření povrchových kontaktů zubů-os-pouzder převodových zařízení. Všechny rychlosti. Nepropouštějící vodu. Extrémní tlak. Schváleno podle NSF H1. Difuzér DETECT BLUE(r), nelze oddělit ani rozmontovat. HACCP BRC8 IFS. Mazivo pro převodová zařízení, penetrační, proti opotřebení, extrémní tlak, schválený podle NSF H1 pro zemědělský a potravinářský průmysl. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE